Street Workout

Nazwa Street Workout obejmuje różnego rodzaju ćwiczenia siłowo-gimnastyczne na świeżym powietrzu, wykonywane na przystosowanych do tej formy aktywności ruchowej urządzeniach. Niezwykle popularny na Ukrainie, w Rosji czy Hiszpanii, Street Workout przebojem wdziera się do Polski. Liczba trenujących Street Workout szybko rośnie, a zainteresowanie tą dyscypliną sportu staje się coraz większe.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów oferujemy urządzenia do Street Workoutu (systemy drążków, drabinek i równoważni) spełniające wymagania bezpieczeństwa i funkcjonalności stawiane tego rodzaju obiektom treningowym.