Nawierzchnie

Niezwykle istotne dla bezpieczeństwa na placu zabaw jest ułożenie odpowiedniej nawierzchni. Podłoże, które odpowiednio zamortyzuje upadek, pozwoli na uniknięcie wielu nieprzyjemnych i niebezpiecznych urazów.

     Nawierzchnia z napisem  Nawierzchnia trawiasto-piaskowa  Nawierzchnia  DSC05897

W naszej ofercie znajdują się wszelkiego rodzaju nawierzchnie stosowane na placach zabaw: naturalne (darniowe, piaskowe, żwirowe, trawiaste) oraz syntetyczne (układane z płyt lub wylewane bezpośrednio na placu). Tak bogata oferta umożliwia dobranie odpowiedniej nawierzchni pod względem oczekiwań, warunków terenowych, możliwości finansowych oraz wymagań określanych przez producentów urządzeń.

Nawierzchnia piaskowa    Nawierzchnia syntetyczna    Nawierzchnia syntetyczna

Nawierzchnia syntetyczna    Nawierzchnia syntetyczna    Nawierzchnia syntetyczna

 

Poniżej  przedstawiamy zestawienie nawierzchni w zależności od dopuszczalnej Wysokości Swobodnego Upadku, opracowane na podstawie  obowiązujących norm. Mamy  nadzieję, że ułatwi to Państwu projektowanie placu.

Lp

Maksymalna  wysokość swobodnego upadku w cm

Materiał

Opis

Minimalna grubość warstwy

1

do 60 cm

beton/ kamień

do 60 cm

nawierzchnia bitumiczna (asfalt)

2

do 100 cm

warstwa górna gleby

do 100 cm

darń

3

do 200 cm

kora

rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 do 80 mm

20 cm

do 200 cm

wióry

Drewno rozdrobnione mechanicznie (ale nie materiały drewnopodobne), bez kory i liści, wielkość  od 5 mm do 30 mm

20 cm

do 200 cm

piasek

wielkość ziaren od 0,2 do 2,0 mm, bez cząsteczek iłu i gliny

20 cm

do 200 cm

żwir

wielkość ziaren od 2,0 do 8,0 mm, bez cząsteczek iłu i gliny

20 cm

4

do 300 cm

kora

rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 do 80 mm

30 cm

do 300 cm

wióry

Drewno rozdrobnione mechanicznie (ale nie materiały drewnopodobne), bez kory i liści, wielkość  od 5 mm do 30 mm

30 cm

do 300 cm

piasek

wielkość ziaren od 0,2 do 2,0 mm, bez cząsteczek iłu i gliny

30 cm

do 300 cm

żwir

wielkość ziaren od 2,0 do 8,0 mm, bez cząsteczek iłu i gliny

30 cm

5
maksymalna wysokość upadku wg badania

materiały inne (np. poliuretanowe, sztuczna trawa itp.)

wg badania HIC zgodnie z EN1177

wg karty technicznej

Uwaga: w przypadku układania nawierzchni z materiału sypkiego i niezwiązanego należy dodać 10 cm do minimalnej grubości warstwy w ramach zapasu na przemieszczenie.